Phạm vi của các cấu trúc kinh doanh ở Nigeria và Những gì cần biếtBắt đầu và điều hành một doanh nghiệp ở Nigeria có thể được vui vẻ như nó có thể là bất cứ nơi nào khác, nhưng bạn cần phải hiểu rõ các yêu cầu pháp lý cho việc kinh doanh tại Nigeria và các đặc thù của môi trường kinh doanh trước khi mở cửa hàng trong nước.

mảnh này nhằm mục đích làm sáng tỏ trong một vài khía cạnh của đời sống kinh doanh ở Nigeria và làm thế nào bạn có thể tối đa hóa cơ hội để làm cho một tên cho bạn là một doanh nhân.


Các loại cơ cấu kinh doanh ở Nigeria

Các loại cơ cấu kinh doanh ở Nigeria

 • Sở hữu duy nhất: Sole proprietorship là một kinh doanh một người đàn ông. Nó được điều hành và quản lý bởi chủ nhân của nó một mình. Ông đi lên với những ý tưởng kinh doanh và hoạt động để nâng cao tài chính cho doanh nghiệp của mình trong khi cũng tham gia tất cả các lợi nhuận cho chính mình. Ông là một chương trình một-người đàn ông.
 • quan hệ đối tác: Sự hợp tác là một cấu trúc doanh nghiệp, nơi giữa hai 20 mọi người đến với nhau để bắt đầu và quản lý một doanh nghiệp. Họ đóng góp như nhau đối với lợi nhuận kinh doanh và chia sẻ theo một công thức được sự đồng ý của tất cả chúng.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn: Một công ty hạn chế có thể là cá nhân hay công cộng. Nó là một công ty tư nhân, nơi nó được nhập vào bởi 2-50 người với vốn pháp định ít nhất N10,000. Không có giới hạn thành viên công ty đại chúng và nó có một vốn tối thiểu theo uỷ quyền của N500,000.
 • công ty hợp nhất: Một công ty hợp nhất là một công ty đại chúng có thể bán cổ phiếu ra công chúng khác để nâng cao tài chính trong khi làm cho các bộ phận của phần công cộng của cổ đông.

đăng ký kinh doanh ở Nigeria

Bạn sẽ phải đi tới Ủy ban Ngoại Công ty (CAC) ở Nigeria để đăng ký kinh doanh mới. Bạn có thể đăng ký tên doanh nghiệp cho một cấu trúc doanh nghiệp nhỏ và bạn có thể đăng ký một công ty TNHH để đi quy mô đầy đủ.


Điều đầu tiên cần làm trước khi bắt đầu để làm kinh doanh ở Nigeria là để có công ty hay tên doanh nghiệp đã đăng ký. Bạn có được một hình thức từ CAC và điền vào các chi tiết của đề xuất của bạn mà nên là tên dự kiến ​​của doanh nghiệp của bạn, phạm vi kinh doanh của bạn, địa điểm kinh doanh của bạn, tên của các đối tác trong kinh doanh và các thông tin cần thiết khác.

Các công ty đăng ký tại CAC sẽ kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của cơ quan cho sự sẵn có của tên doanh nghiệp mong muốn của bạn. Nếu nó có sẵn, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận kinh doanh hoặc giấy chứng nhận thành lập công ty để hoạt động kinh doanh của bạn, nhưng nếu nó không có sẵn hoặc đã được thực hiện bởi một người khác sau đó bạn sẽ được tư vấn để thay đổi tên doanh nghiệp đề xuất của bạn hoặc sửa đổi nó cho một tìm kiếm cơ sở dữ liệu.

Gì để bao gồm trong thỏa thuận hợp tác của bạn

Nếu bạn đang đặt lên một doanh nghiệp hợp tác, thỏa thuận hợp tác của bạn phải có một số điều và thông tin sẽ được liệt kê dưới đây -

 • Thông tin cá nhân về các bên tham gia thỏa thuận kinh doanh và xây dựng
 • Nơi dự định đặt địa điểm kinh doanh
 • Tên và phạm vi và bản chất của kinh doanh
 • Ngày cho các doanh nghiệp để bắt đầu hoạt động
 • Làm thế nào các doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp nói đến này
 • Số tiền đóng góp của từng đối tác cho các doanh nghiệp
 • Số tiền được chia sẻ lợi nhuận của các thành viên sáng lập
 • Tài sản được sử dụng cho các doanh nghiệp và các thiết bị được mua
 • Người ký tên vào các tài khoản ngân hàng của công ty phải được viết ra
 • Tiền lương, quyền hạn của các thành viên, quyền, nhiệm vụ và thủ tục nghỉ hưu cần được chi tiết ra

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang web này sử dụng Akismet để giảm rác. Tìm hiểu cách dữ liệu bình luận của bạn được xử lý.