Entrepreneurship Archive


4 Đặc điểm bất thường đó ổ Doanh nhân để Uncommon Success

Doanh nhân là một giống chó phổ biến của người dân, bởi vì họ nhìn thấy sự thành công nơi có nhiều người khác nhìn thấy thất bại. Doanh nhân lao về phía trước ngay cả với sự thất bại tiềm năng nhìn chằm chằm vào mặt họ; và điều này phần lớn là vì họ có đặc điểm phổ biến rằng đẩy họ hướng tới thành công hiếm. ...Đọc thêm

Tiêu chí để chọn một sản phẩm cho sản xuất và tiếp thị

Các tiêu chí được sử dụng trong việc lựa chọn một sản phẩm mới cho thị thuộc ba loại - thế hệ ý tưởng, đánh giá thị trường, và sự lựa chọn kinh doanh. Phần đầu tiên đã làm với nơi các doanh nhân và nhà đầu tư nghĩ ra ý tưởng kinh doanh tiềm năng của họ. Nhiều doanh nghiệp mới ...Đọc thêm