Sự giống nhau và phân biệt giữa hệ đối tác và công tyCó một toàn bộ rất nhiều sự khác biệt giữa sở hữu duy nhất, quan hệ đối tác và công ty. Những khác biệt này được xác định bởi tầm nhìn đằng sau mỗi dự án kinh doanh và các mục tiêu cuối cùng cũng như cấu trúc của thực thể.

Những yếu tố này trong số những người khác theo quy định của pháp luật xác định sự khác biệt và sự phân biệt giữa các loại cơ cấu doanh nghiệp.


Sự giống nhau và phân biệt giữa quan hệ đối tác

  • Sở hữu duy nhất: Điều này là nếu không được biết đến như một doanh nghiệp một người đàn ông, bởi vì chủ sở hữu làm cho các doanh nghiệp một buổi diễn duy nhất người đàn ông. nói một cách hợp pháp, không có sự phân biệt giữa chủ sở hữu và kinh doanh của mình và họ đều được hợp nhất thành một và cùng một thực thể. Kiện kinh doanh có nghĩa là khởi kiện chủ sở hữu và ngược lại.
  • công ty: Đối tác là các loại mối quan hệ kinh doanh tồn tại giữa hai hoặc nhiều người có quyền lợi ngang nhau trong một doanh nghiệp và mong muốn một tỷ lệ lợi nhuận chia sẻ chấp nhận được. Luật pháp không thực sự xem xét một doanh nghiệp hợp tác riêng biệt từ chủ sở hữu chung của nó; pháp luật xem xét việc kinh doanh một mối quan hệ kinh tế giữa các chủ sở hữu của nó.

Quan hệ đối tác có thể được hình thành bằng cách truyền miệng giữa các thành viên đồng ý và họ cũng có thể quyết định để làm cho nó chính thức bằng cách vẽ lên một thỏa thuận. Một sự hợp tác có thể được hòa tan tự nhiên khi số lượng thống nhất của năm dành cho các hoạt động hết hiệu lực hoặc khi một thành viên chủ chốt của công ty hợp chết. Nó cũng có thể giải thể phá sản hoặc một số lệnh của tòa án.


Cần phải lưu ý rằng các doanh nghiệp không chỉ tiến hành trong một khoảng trống hoặc không có bất kỳ trách nhiệm cho chính phủ và những người mà bạn yêu cầu bồi thường để phục vụ bằng cách ở trong kinh doanh. kinh doanh của bạn phải được công bằng cho người lao động, nộp thuế của chính phủ, có giấy phép và giấy phép, và đáp ứng các nghĩa vụ khác theo yêu cầu cho tất cả. Bạn không được quên rằng doanh nghiệp của bạn cũng phải có được bảo hiểm cần thiết để cung cấp sự bảo vệ thích hợp cho tất cả. Trong khi nó không phải là cần thiết rằng bạn biết tất cả các lá thư hay ứng dụng của sách pháp luật, bạn đang dự kiến ​​sẽ hiểu và tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan đến loại hình kinh doanh của bạn.

Vẫn nói về bảo hiểm, điều quan trọng là phải biết rằng các phương tiện và thiết bị và thậm chí nhân viên cần được bảo hiểm đối với tình huống không lường trước. tài sản công ty có thể được bảo hiểm chống cháy và trộm cắp, và đội ngũ nhân viên được bảo hiểm cho nhu cầu y tế và tai nạn tại nơi làm việc.

Bất cứ nơi nào bạn có nghi ngờ, tốt nhất là bạn nhìn thấy một doanh nghiệp luật sư / luật sư có trình độ hoặc một số kế toán viên để giúp đỡ. Bạn không thể xác vô minh của pháp luật nơi bạn có khả năng thuê những người có thể hướng dẫn bạn và giúp bạn đưa những điều đúng. Bạn chuyên môn tại xử lý mọi việc sẽ cho bạn thấy ra như một doanh nhân hiểu biết và có lẽ thành công.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang web này sử dụng Akismet để giảm rác. Tìm hiểu cách dữ liệu bình luận của bạn được xử lý.