Foreign Exchange Archive


Tất cả mua Forex cá nhân phải đối mặt với kiểm soát kỹ lưỡng của Trung Quốc Trong 2017

Trong hồ sơ dự thầu để giảm luồng tiền bất hợp pháp và bắt giữ sự sụp đổ của đồng nhân dân tệ của Trung Quốc so với đồng đôla Mỹ, Quản lý nhà nước của Trung Quốc về ngoại hối (AN TOÀN) đã công bố rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, tháng Giêng 1, 2017, all personal forex purchases will be subjected to ...Đọc thêm