ความสำคัญของการกลับคืนสู่ปกติส่วนบุคคลเมื่อการดำเนินธุรกิจความยืดหยุ่นและทนทานเป็นคำที่มักจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง. ธุรกิจใด ๆ ควรจะมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด, ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากกว่าที่คุณคิด, เพื่อที่จะสานต่อไปในอนาคต. อย่างไรก็ตาม, ความยืดหยุ่นส่วนบุคคลไม่ได้มักจะเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ.

Businesses that thrive are often ones run by resilient owners or managers. Personal resilience is not just a quality taught to kids anymore. It’s a trait adults must possess, especially those engaged in businesses.


ความสำคัญของการกลับคืนสู่ปกติส่วนบุคคลเมื่อการดำเนินธุรกิจ

Women and men in business naturally must have some resilient traits. A majority of new businesses fail. Companies like Google and Uber are the exception to the rule. Even if a business fails, it’s important to keep on trying as a person. ด้วย, if the manager or the owner of the business is not resilient, the company will not do well when facing the very, many challenges it would ultimately face. ดังนั้น, here are several ways business owners can build personal resilience and make their ventures thrive:


Learn to be Reasonably Optimistic

Businesspeople, especially start-up owners, tend to enjoy being optimistic. Sometimes the optimism is overt. Veteran investors and businesspeople caution that too much optimism could lead to disaster. Jason Sugarman, a veteran private equity financier, and an investor, advises new company owners to be reasonably optimistic. It’s important to have faith in your own venture so the owner can lead it in a successful direction. อย่างไรก็ตาม, this optimism should not be blind to the challenges the company faces down the road. It’s important to mentally prepare oneself for such challenges, so when they eventually come, the executives are prepared to face them head on.

See Opportunities in Setbacks

Steve Jobs didn’t quit on Apple just because the board fired him. He went on to run several ventures, learning valuable lessons that he brought back to Apple, leading to the phenomenal success of i-devices. ในทำนองเดียวกัน, businesspeople should not take setbacks necessarily as setbacks. If a person undergoes trauma, it can stay with that person for life. อย่างไรก็ตาม, psychologists use a technique called “reframing the personal narrative” to help trauma victims become more resilient and get back on their feet. Businesses that undergo major setbacks can be compared to trauma. The founders can recover from these setbacks by reframing the problems as opportunities to learn and grow.

Avoid Personalizing Setbacks

Never personalize business challenges and claim them as personal failures. If the business is going downhill, the owner must always keep a cool head to either pull back the venture from bankruptcy or to handle the ending with dignity. Blaming all of the company’s problems on oneself won’t help. ดังนั้น, owners that do not take each setback personally would be stronger when facing other problems down the road.

Keep the Victories in Mind

Don’t forget the accomplishments the company has already achieved. More importantly, don’t forget how these were achieved in the first place. Make success a lesson well learned, and you will be able to repeat it in the future.

Resilience is not just a genetic trait. It can be learned. For businesspeople, resilience lessons could mean extreme success in the future.

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

เว็บไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม. เรียนรู้วิธีการที่ข้อมูลความคิดเห็นของคุณจะถูกประมวลผล.