Vårt mål är att alstra en individs möjligheter att initiera personlig, gemenskap och affärsprojekt.

våra mål

 • medvetenhet: Att utveckla en medvetenhet och förståelse för de ekonomiska och personliga faktorer som påverkar framgången av entreprenörssatsningar.
 • Arbetsmiljö: För att möta lärande och förändring i en företagsmiljö som kommer att omfatta beslutsfattandet, problemlösning och en känsla av entreprenörskap.
 • Självbild och personligt bruk Skills: Att utveckla självkänsla och personligt bruk färdigheter (såsom positiva arbetsvanor och attityder) genom processen att initiera, planering och genomförande av en entreprenöriell verksamhet, samtidigt som man erkänner den framgång eller misslyckande för ett företag som separat från personlig framgång eller misslyckande.
 • anställningsFörmåga: Att förvärva färdigheter att inleda en affär och att öka medvetenheten ytterligare färdigheter som behövs för att genomföra entreprenörssatsningar.
 • Företagande och entreprenörskap Attityder: Att förvärva ett praktiskt sätt att använda en potential och möjligheter att initiera satsningar baserat på välgrundade risktagande.
 • kommunikation: Att utveckla effektiva sociala och kommunikativa färdigheter för företagsmiljöer.

mål

 • Att förstå företagande, dess roll och bidrag till personlig, skola, och samhällsliv.
 • Att utveckla kunskaper om företagande som kan bidra till framgång för elevernas praktiska lärande.
 • För att bedöma möjligheterna hemma, skola, och i samhället och att utveckla dessa möjligheter genom att tillämpa personlig erfarenhet, kunskap, och expertis.
 • För att generera och utvärdera idéer att samarbetar med en legitim möjlighet hemma, skola, eller i samhället.
 • För att undersöka vilka typer av resurser och källor som kan användas för att utvärdera och planera en entreprenöriell verksamhet.
 • Att utveckla en satsning plan som kan användas som ett planeringsverktyg för en viss potentiell möjlighet och idé.
 • Att utforska yrkesval tillgängliga för entreprenören / intraprenör

Skriv till oss

Har du goda skrivkunskaper och vill skriva för den här bloggen?

Vi accepterar nu artiklar och nyheter från gästskribenter att bidra med innehåll på företagande, marknadsföring, privatekonomi, småföretag startups och sociala media. Vem som helst kan skriva för oss.

Vilka fördelar du kommer att få för att bli en författare här?

Ditt inlägg kommer att ingå med ett ankare textlänk och en url till din webbplats för att locka trafik. Dina länkar kommer att placeras i författarens bio i ditt inlägg.

Krav:

 • Inlägg måste vara från 800 ord
 • Inlägg ska skrivas på engelska
 • Post ska skrivas på punkterna
 • Tillåten 1 länken i författarens bio
 • Inga affiliate länkar tillåts
 • Post bilder tillåts.
 • Författarna svarar på alla kommentarer på sin post

Vill du anmäla dig?

 • fylla Kontaktformulär (inkludera vad du ska skriva om)
 • Skicka in din artikel för granskning.
 • Vi kommer att granska din artikel och meddela dig om det har accepterats / avvisas
 • Post kommer att publiceras efter godkännande