Naszym celem jest wzbudzanie potencjału danej osoby, aby zainicjować osobiste, społeczności i biznesowych przedsięwzięć.

Nasze cele

 • Świadomość: Rozwijanie świadomości i zrozumienia czynników ekonomicznych i osobistych, które wpływa na powodzenie przedsięwzięć przedsiębiorczych.
 • Środowisko biznesowe: Aby odpowiedzieć na uczenie się i zmiany w środowisku biznesowym, które będą obejmować podejmowania decyzji, rozwiązywanie problemów i poczucie przedsiębiorczości.
 • Self-Personal-obrazu i wykorzystanie umiejętności: Aby rozwijać poczucie własnej wartości i umiejętności osobistego użytku (takich jak pozytywnych nawyków pracy i postawy) dzięki inicjowaniu, planowaniu i wdrażaniu przedsięwzięcia przedsiębiorczości, uznając sukces lub niepowodzenie przedsięwzięcia w oderwaniu od osobistego sukcesu lub niepowodzenia.
 • Umiejętności zatrudnienia: Aby nabyć umiejętności, aby inicjować przedsięwzięcia biznesowe i rozwijać świadomość dalszych kompetencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięć przedsiębiorczych.
 • Biznes i przedsiębiorczość Postawy: Aby nabyć praktyczne podejście do korzystania z własnego potencjału i możliwości inicjowania przedsięwzięć na podstawie świadomego podejmowania ryzyka.
 • Komunikacja: Opracowanie skutecznych umiejętności społeczne i komunikacyjne dla środowisk biznesowych.

cele

 • Aby zrozumieć przedsiębiorczość, jej rola i wkład osobisty, szkoła, i życie społeczności.
 • Aby rozwijać umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, które mogą przyczynić się do sukcesu praktycznego doświadczenia uczenia się uczniów.
 • Aby ocenić możliwości w domu, szkoła, i we wspólnocie i rozwijać te możliwości poprzez stosowanie osobistego doświadczenia, wiedza, umiejętności, i doświadczenie.
 • Aby wygenerować i oceny pomysłów zostać partnerem uzasadniony szans w domu, szkoła, lub we wspólnocie.
 • Aby zbadać typów zasobów i źródeł, które mogą być wykorzystane do oceny i zaplanować przedsięwzięcie przedsiębiorcze.
 • Aby opracować plan przedsięwzięcia, które mogą być wykorzystywane jako narzędzie planowania zadaniu potencjalnej możliwości i idei.
 • Aby zbadać wyborów zawodowych dostępnych dla przedsiębiorców / intrapreneur