Matlamat kami adalah untuk melahirkan potensi individu untuk memulakan peribadi, masyarakat dan usaha perniagaan.

Matlamat kami

 • Kesedaran: Membangunkan kesedaran dan pemahaman tentang faktor-faktor ekonomi dan peribadi yang mempengaruhi kejayaan usaha keusahawanan.
 • Persekitaran Perniagaan: Untuk bertindak balas terhadap pembelajaran dan perubahan dalam persekitaran perniagaan yang termasuk membuat keputusan, penyelesaian masalah dan rasa keusahawanan.
 • Self-Image dan Peribadi-Gunakan Kemahiran: Untuk membangunkan harga diri dan peribadi digunakan kemahiran (seperti tabiat kerja dan sikap positif) melalui proses memulakan, merancang dan melaksanakan usaha keusahawanan, manakala mengiktiraf kejayaan atau kegagalan usaha sebagai berasingan daripada kejayaan peribadi atau kegagalan.
 • Kemahiran pekerjaan: Untuk memperoleh kemahiran untuk memulakan usaha perniagaan dan membangunkan kesedaran kecekapan lanjut diperlukan bagi pelaksanaan usaha keusahawanan.
 • Perniagaan dan Keusahawanan Sikap: Untuk memperoleh pendekatan yang praktikal untuk menggunakan satu potensi dan peluang untuk memulakan usaha berdasarkan pengambilan risiko bermaklumat.
 • komunikasi: Untuk membangunkan kemahiran sosial dan komunikasi yang berkesan untuk persekitaran perniagaan.

objektif

 • Untuk memahami keusahawanan, peranan dan sumbangannya kepada peribadi, sekolah, dan kehidupan masyarakat.
 • Untuk membangunkan kemahiran keusahawanan yang boleh menyumbang kepada kejayaan pengalaman pembelajaran praktikal pelajar.
 • Untuk menilai peluang di rumah, sekolah, dan dalam masyarakat dan untuk membangunkan peluang-peluang dengan menggunakan pengalaman peribadi, pengetahuan, dan kepakaran.
 • Menjana dan menilai idea-idea yang akan bekerjasama dengan peluang yang sah di rumah, sekolah, atau dalam masyarakat.
 • Untuk menyiasat jenis sumber dan sumber-sumber yang boleh digunakan untuk menilai dan merancang usaha keusahawanan.
 • Untuk membangunkan satu pelan usaha yang boleh digunakan sebagai alat perancangan untuk peluang yang berpotensi tertentu dan idea.
 • Untuk meneroka pilihan kerjaya yang ada untuk usahawan / intrapreneur