Chức năng của ngân hàng trong Tăng cường các doanh nghiệp nhỏ và vừangân hàng thương mại và phát triển ở Nigeria đang gánh trách nhiệm hỗ trợ và tăng cường mới và hiện có các doanh nghiệp trong nước, bất kể họ là các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

Các vai trò thành lập và điều lệ của các ngân hàng này đang hướng tới việc thúc đẩy các sáng kiến ​​kinh doanh và phát triển ở Nigeria.


Chức năng của ngân hàng

phát triển kinh doanh và các ngân hàng có liên quan ở Nigeria

Nigeria Ngân hàng Công (BOI) đã được tạo ra bởi sự kết hợp của ba tổ chức tài chính - Ngân hàng Phát triển Công nghiệp Nigeria (NIDB), Quỹ Tái thiết kinh tế quốc gia (NERFUND) và Ngân hàng Nigeria cho Thương mại và Công nghiệp (NBIC).


Trong khi đó, ba tổ chức tài chính khác cũng đã được sáp nhập với nhau để tạo thành các Nigeria nông nghiệp, Hợp tác xã và Ngân hàng Phát triển Nông thôn (NACRDB). Đây là những kinh tế gia đình Chương trình tiến (FEAP), Ngân hàng nhân dân Nigeria (PBN) và Nigeria Nông nghiệp và Ngân hàng Hợp tác xã (NACB).

Ngân hàng Công nghiệp (BOI) về đến thông qua các đánh giá lại NBCI, NIDB, và NERFUND giữa các tổ chức tài chính phát triển khác tại Nigeria. BOI được nhóm lại thành bốn công ty con độc lập, cụ thể là -

 • Cho thuê Công ty của Nigeria (LECON)
 • NIDB Trustees TNHH (NTL)
 • NIDB Tư vấn Tài chính TNHH (NIDB Tư vấn)
 • Môi giới bảo hiểm công nghiệp và Phát triển (IDIB)

Nhiệm vụ chính của BOI

BOI đã được tạo ra để tài trợ và giám sát việc xúc tiến các dự án kinh doanh nhất định trong nước. Đây là những dự án kinh doanh chứng minh chuyên môn của Nigeria hơn các nước khác ở châu Phi và xa hơn nữa; các dự án kinh doanh mà kéo theo sự phát triển của vật liệu có nguồn gốc tại địa phương thành thành phẩm trong nước; và các doanh nghiệp với các sản phẩm có thể được bán trên thị trường trong và ngoài nước với chất lượng bền vững và lợi nhuận cho các nhà sản xuất.

Đến mức độ này, BOI được tạo ra và được thiết kế để hỗ trợ mới và các doanh nghiệp ở Nigeria hiện có với các dịch vụ và sản phẩm sau -

 • Tín dụng doanh nghiệp cho mục đích trung và dài hạn
 • Start-up và vốn lưu động cho các doanh nghiệp mới
 • Vốn chủ sở hữu
 • Quản lý của các quỹ tín thác
 • Đồng tài trợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Xây dựng và cho thuê thiết bị tài chính
 • Ủy thác và các ban của công ty
 • Phát triển các ý tưởng và dịch vụ kinh doanh
 • Cổ phiếu và môi giới bảo hiểm
 • kinh doanh ngoại hối và phát triển

Các ngân hàng phát triển kinh doanh góp phần tăng cường triển vọng kinh tế của Nigeria và Nigeria dưới mọi hình thức có thể thông qua kinh doanh và các ngành nghề.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang web này sử dụng Akismet để giảm rác. Tìm hiểu cách dữ liệu bình luận của bạn được xử lý.